سرور مجازی

AMN-05-IR
1,300,000 ماهیانه
ماهیانه 1,300,000 ریال
هزینه راه اندازی : رایگان
2GB RAM
2 Core CPU
40GB SSD
ترافیک ماهیانه 100GB
پردازنده Xeon E5-2630 و بالاتر
سیستم عامل ویندوز یا لینوکس انتخابی
میزبانی در داخل ایران
AMN-06-IR
2,600,000 ماهیانه
ماهیانه 2,600,000 ریال
هزینه راه اندازی : رایگان
4GB RAM
4 Core CPU
60GB SSD
ترافیک ماهیانه 150GB
پردازنده Xeon E5-2630 و بالاتر
سیستم عامل ویندوز یا لینوکس انتخابی
میزبانی در داخل ایران
AMN-07-IR
4,900,000 ماهیانه
ماهیانه 4,900,000 ریال
هزینه راه اندازی : رایگان
8GB RAM
6 Core CPU
200GB SSD
ترافیک ماهیانه 200GB
پردازنده Xeon E5-2630 و بالاتر
سیستم عامل ویندوز یا لینوکس انتخابی
میزبانی در داخل ایران
AMN-08-IR
8,100,000 ماهیانه
ماهیانه 8,100,000 ریال
هزینه راه اندازی : رایگان
16GB RAM
8 Core CPU
300GB SSD
ترافیک ماهیانه 300GB
پردازنده Xeon E5-2630 و بالاتر
سیستم عامل ویندوز یا لینوکس انتخابی
میزبانی در داخل ایران