کارگزار فناوری اطلاعات – کارایی کارگزاری بر اساس معیارهای عملکرد حرفه ای

عنوان مقاله: بررسی کارایی شرکت های کارگزاری بر اساس معیارهای عملکرد حرفه ای (رویکرد DEA) نشریه: بورس اوراق بهادار | سال:1391 | دوره:...

ادامه مطلب

کارگزار فناوری اطلاعات – ابعاد‌فراملی‌فعالیت شرکت های کارگزاری در نظام حقوقی

عنوان مقاله: ابعاد فراملی فعالیت شرکت های کارگزاری در نظام حقوقی ایران نشریه: بورس اوراق بهادار | سال:1398 | دوره:12 | شماره:48 | صفحه...

ادامه مطلب

کارگزار فناوری اطلاعات – تاثیر خدمات الکترونیک در اعتمادسازی آنلاین-دانلود pdf

عنوان مقاله: ارزیابی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک در اعتمادسازی مشتریان آنلاین شرکت های کارگزاری شهر تهران نشریه: مدیریت فناوری اطلاعات...

ادامه مطلب

مقالات کارگزاری فناوری اطلاعات – پذیرش تجارت الکترونیک در بنگاه های ایران

عنوان مقاله: انتخاب مدل پذیرش تجارت الکترونیکی در بنگاه های کوچک و متوسط ایران؛ بررسی موردی در کارگزاری ها و نمایندگی های بیمه ای ...

ادامه مطلب